Poloha a doprava

Mesto Dunajská Streda je situované v centrálnej časti Podunajskej nížiny, priamo v srdci  Žitného ostrova, ktorý je najväčšou zásobarňou pitnej vody v Strednej Európe.

Dunajská Streda leží v nadmorskej výške 118 m. n. m. a administratívne je zaradená do Trnavského kraja. Mesto je od maďarských hraníc vzdialené len 35 km a od hlavného mesta Slovenska – Bratislavy, len 45 km.

Cesty do Dunajskej Stredy

Do Dunajskej Stredy je možné sa dostať viacerými cestami: severnou stranou z Galanty (cesta č. 507), z juhu, z Gabčíkova (č. 507), z východu vedie cesta z Veľkého Mederu a Komárna (E 575), ktorá pokračuje smerom do Bratislavy. Z hlavného mesta však do Dunajskej Stredy vedie ešte jedna cesta: 572, ktorá sa napája na Most pri Bratislave.

Autobusom a vlakom do aquaparku

Do mesta premávajú autobusové linky z okolitých miest, rovnako ako aj diaľkové linky, ktoré mestom prechádzajú. Dobré spojenie je najmä s Novými Zámkami, Komárnom, Galantou, Gabčíkovom a v neposlednom rade aj s Bratislavou.


Mesto má dobré spojenie aj vďaka železničnej trati (smer Bratislava – Nové Zámky). Najbližšie letisko je v Bratislave.